Obchodní podmínky

1.      Obecná ustanovení  

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej webinářů a online aktivit na webové stránce www.diteapes.ubozeny.cz

Prodávajícím je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku – Iveta Schwarzová, která zajišťuje organizační, technickou a komunikační stránku webinářů a online aktivit. 

  • Podnikatel: Iveta Schwarzová
  • IČ: 08695954
  • Sídlo: Prokopova 348, Mirošov
  • E-mail: info@ubozeny.cz
  • Web: www.ubozeny.cz
  • (dále jen „prodávající“) 

 Smlouva se s kupujícím uzavírá přes rozhraní webových stránek www.diteapes.ubozeny.cz. Kupující může být fyzická či právnická osoba, která uhradila kupní cenu on-line produktu. Tyto obchodní podmínky podrobněji vymezují a upřesňují práva i povinnosti obou kupních stran.

2.      Objednávka a uzavření kupní smlouvy  

Předmětem služby je umožnění přístupu do online vzdělávacích programů – webinářů nebo členské sekce pořádaných Prodávajícím. Informace o webinářích, včetně jejich náplně a kupní ceny najdete na webu www.diteapes.ubozeny.cz. Cenu rovněž uvádíme v objednávkovém formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo kupní cenu upravit.

Každá učiněná objednávka je závazná, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká jejím odesláním. Podáním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že veškeré jím uvedené osobní údaje jsou správné a pravdivé. Pro jakékoliv dodatečné změny údajů nás prosím kontaktujte na e-mailu.

Odesláním objednávky vzniká prodávajícímu povinnost zaslat webový odkaz na webinář nebo přístup do online sekce. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu, potvrzení objednávky a podklady pro platbu obdrží obratem e-mailem.

3.      Cena, způsob úhrady, způsob dodání přístupových údajů  

Informace o webinářích a online aktivitách včetně jejich obsahu a ceny kupující nalezne na webových stránkách. Cenu uhradí přes platební bránu, nebo převodem na bankovní účet uvedený ve faktuře Prodávajícího. Doba splatnosti je 2 pracovní dny od uzavření kupní smlouvy, pokud se kupující s prodávajícím nedomluví jinak. Kupující se stává účastníkem webináře až po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

Po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího má tento povinnost nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak, zaslat kupujícímu e-mail s potvrzujícími informacemi o webináři. Následně má prodávající povinnost zaslat kupujícímu e-mail přístupem k danému webináři, online aktivitám nebo přístupy do členské sekce pomocí unikátní url adresy.

Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

4.      Zabezpečení přístupu do programu a ochrana autorských práv  

Přístupové údaje do webinář nebo členské sekce, které od nás obdržíte, jsou určené pouze pro vaši osobní potřebu a je zakázáno poskytovat je třetím osobám. Pokud by se tak stalo, má prodejce právo odstoupit od kupní smlouvy, deaktivovat kupujícímu vstup do online programu a vymáhat ušlý zisk či případnou vzniklou škodu.

Kupující má rovněž povinnost zabránit, aby došlo ke zneužití jeho přístupových údajů třetími osobami. Prodávající v tomto ohledu nenese žádnou zodpovědnost.

Materiály z online vzdělávacího programu podléhají právní ochraně vycházející z autorského práva. Je zakázáno jakékoliv jejich šíření či poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Za případné škody vzniklé touto cestou odpovídá kupující.

5.      Vadné plnění a reklamace  

Kupujícím ručíme, že náš produkt nemá žádné vady. Pokud si přejete program reklamovat, kontaktujte nás na e-mailu: info@ubozeny.cz. O dalším postupu vás budeme informovat e-mailem, reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu do 30 dnů od data jejího uplatnění.

Prodávající nenese zodpovědnost za závady související s pomalým internetovým připojením, nedostatečným softwarovým vybavením nutným pro spuštění materiálů z programu či neaktualizovaným internetovým prohlížečem zákazníka. V případě výpadku serveru nemá kupující žádný nárok na kompenzaci či vrácení kupní ceny programu.

6.      Garance vrácení peněz  

Pokud s webináři, či online aktivitami nebudete spokojení, můžete do 24 hodin od zakoupení odstoupit od smlouvy, a to bez udání důvodu. Pro odstoupení v této lhůtě nám zašlete e-mail na: info@ubozeny.cz. Peníze vám vrátíme převodem na uvedený účet a neprodleně deaktivujeme vaše přístupové údaje do členské sekce programu.

7.      Ochrana osobních údajů  

Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou považovány za důvěrné. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, podle článku I. odst. 1 této smlouvy.  

8.      Závěrečná ustanovení a kontakt  

Veškeré informace předávané Prodávajícím na těchto webinářích a v členské sekci slouží pouze pro studijní a vzdělávací účely.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá jejich nová verze je dostupná na webových stránkách www.diteapes.ubozeny.cz.

Jakékoliv připomínky či stížnosti nám prosím zašlete na e-mail: info@ubozeny.cz

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 20.8.2023.